Afdrachtsvermindering Onderwijs verdwijnt per 1 januari 2014

Afdrachtsvermindering Onderwijs verdwijnt per 1 januari 2014

Afdrachtsvermindering Onderwijs verdwijnt per 1 januari 2014 en er komt een nieuwe regeling Subsidieregeling Praktijkleren voor in de plaats.

Hier leest u de wijzigingen.

De afdrachtsvermindering onderwijs die tot en met 2013 kon worden toegepast bij werknemers binnen uw bedrijf die een opleiding volgen is met ingang van 2014 komen te vervallen. Dit betekent concreet dat deze subsidie niet meer wordt verrekend via de loonaangiften vanaf 2014.

Valt er dan helemaal niets meer te halen? Gelukkig wel, maar hoe en hoeveel is vooraf niet meer exact aan te geven. Vanaf 2014 is er een nieuwe regeling hiervoor in de plaats gekomen de Subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden etc. zijn niet veel veranderd zoals: -een praktijkleerovereenkomst is nog steeds noodzakelijk -werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn

Wat zijn de grootse veranderingen van de nieuwe regeling?

De regering heeft per categorie onderwijs een budget vastgesteld. Een budget voor vmbo voor mbo voor hbo en voor promovendi. De categorie beroepsbegeleidende leerweg is voor de meeste werkgevers de bekendste categorie. Een vast subsidiebedrag, zoals die in voorgaande jaren gold van maximaal € 2700 is niet meer aan de orde. Het te ontvangen subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal ingediende subsidieaanvragen binnen de desbetreffende categorie. Per categorie is een vast subsidiebedrag vastgesteld. Het maximum is € 2700 (voor mbo) per gerealiseerde praktijk- of werkervaringsplaats. Zeer waarschijnlijk zal de subsidie lager zijn, afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.

Aanvragen van de subsidie

De subsidie wordt niet meer verrekend met de af te dragen loonheffingen. De werkgever moet uiterlijk 15 september 2014 voor 17.00 uur de aanvraag ingediend hebben bij het Agentschap. Deze instantie regelt in het vervolg de administratieve afhandeling van de Subsidieregeling Praktijkleren. Binnen 13 weken wordt door de minister over de ontvangen aanvragen beslist en wordt het uiteindelijke subsidiebedrag vastgesteld en direct uitbetaald door RVO.nl

Wij kunnen de aanvragen bij het Agentschap voor u indienen om u te ontzorgen van deze extra administratieve verplichtingen. Mocht u de aanvragen toch graag zelf regelen laat het ons even weten, zodat wij verder geen actie hoeven te ondernemen. Let er wel op dat er een beveiligingscertificaat moet worden aangeschaft om deze aanvragen te kunnen indienen bij het Agentschap. De aanvragen voor het studiejaar 2013/2014 kunnen pas vanaf juni 2014 ingediend worden bij het Agentschap.

Hoe zo administratieve lastenverlichting? Merkt u er wat van, wij in ieder geval niet.

Hebt u werknemers in dienst die een opleiding volgens naast het werken informeer bij ons naar de eventuele subsidiemogelijkheden en laat het geld niet liggen. Een andere werkgever doet het wel.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden bij u neem gerust contact op met een van de collega’s van de salarisafdeling.

 

 

MIJN GILDE