Afstand doen van vordering is aftrekbare afkoopsom partneralimentatie

Afstand doen van vordering is aftrekbare afkoopsom partneralimentatie

Gaat u scheiden? Dan kan de volgende uitspraak voor u van belang zijn. Een man en vrouw zijn in 2006 gescheiden. Tijdens een mediationtraject leggen zij in een brief vast dat de vrouw geen partneralimentatie hoeft te betalen aan haar ex-man. Daartegenover doet zij afstand van de vordering van € 34.635 wegens overbedeling van haar ex-man. Dit bedrag trekt zij in haar aangifte inkomstenbelasting over 2006 af als afkoopsom van alimentatie. Terecht, aldus de belastingrechter. Dat in het echtscheidingsconvenant geen alimentatieplicht voor de vrouw is opgenomen, doet daar niet aan af. In de brief wordt naar het convenant verwezen en is aangegeven dat zij de afkoopsom niet daadwerkelijk betaalt, maar daarvan afstand doet.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE