Bent u klaar voor de ‘nieuwe’ werkkostenregeling per 1 januari 2015?

Bent u klaar voor de ‘nieuwe’ werkkostenregeling per 1 januari 2015?

Bent u al klaar met de voorbereidingen voor de komst van de werkkostenregeling per 1 januari 2015? Inmiddels zijn de beloofde vereenvoudigingen bekendgemaakt die de uitvoerbaarheid van deze regeling moeten bevorderen. Daarvoor moet de vrije ruimte wel worden verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Hoewel het parlement de vereenvoudigingen nog moet goedkeuren, doet u er verstandig aan de bestaande vergoedingen en verstrekkingen alvast te inventariseren. Daarop kunt u dan de ‘nieuwe’ werkkostenregeling toepassen, zodat u inzicht krijgt in de aanpassingen die nodig zijn om binnen de vrije ruimte te blijven en dus om 80% eindheffing te voorkomen. In de ‘nieuwe’ werkkostenregeling wordt onder meer voor bepaalde zaken het
werkplekcriterium vervangen door het noodzakelijkheidscriterium. Dit geldt voor
gereedschappen, computers, mobiele
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Als deze zaken noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de arbeid, dan mag u deze aan uw werknemer belastingvrij
verstrekken of vergoeden. Het privégebruik van uw werknemer is daarvoor dan
niet meer relevant. Daarnaast wordt de bestaande regeling voor
personeelskorting (20% met een maximum van € 500 per jaar) op producten en
diensten uit het eigen bedrijf overgenomen in de ‘nieuwe’ werkkostenregeling.
Ook wordt het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen
weggenomen. Tot slot noemen we nog het jaarlijkse afrekenen. Nu moet per
aangiftetijdvak worden beoordeeld of de vrije ruimte wordt overschreden en 80%
eindheffing moet worden betaald. Vanaf 1 januari 2015 vindt deze afrekening pas
plaats in januari van het volgende kalenderjaar. Dat neemt niet weg dat het
tussentijds controleren wel is aan te raden om een eventuele eindheffing te beperken.

MIJN GILDE