Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve

Denk aan tijdige betaling lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve

Heeft u een oudedagsreserve gevormd en wilt u die omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar? Zorg er dan voor dat u de premie vóór 1 juli 2014 heeft gestort. In dat geval mag u de lijfrentepremie nog in uw aangifte inkomstenbelasting over 2013 in aftrek brengen. Er wordt dan geen belasting geheven over de afname van de oudedagsreserve. Dat komt pas als de lijfrente tot uitkering komt. Met de vorming van de oudedagsreserve kunt u de winst jaarlijks afromen, zonder dat u werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren
reserve in de vorm van een aftrekpost. U bouwt dus niet werkelijk een
oudedagsvoorziening op. Maar als u uw onderneming staakt of uw
ondernemingsvermogen aan het begin van het jaar is lager dan de stand van de
oudedagsreserve aan het eind van het jaar, dan wordt de oudedagsreserve (deels)
wel bij uw winst geteld en moet u er alsnog belasting over betalen. Als u de
financiële mogelijkheden daartoe heeft, doet u er daarom verstandig aan om ter
grootte van de jaarlijkse dotatie aan de reserve ook werkelijk liquide middelen
opzij te zetten. Met de opzij gezette liquide middelen betaalt u dan de
lijfrentepremie aan de bank of verzekeraar. De oudedagsreserve neemt dan met
dit bedrag af zonder dat u op dat moment belasting moet betalen.

MIJN GILDE