Let op deadline van 1 juli 2013 voor wettelijke vakantiedagen over 2012

Let op deadline van 1 juli 2013 voor wettelijke vakantiedagen over 2012

Sinds 1 januari 2012 is de vervaltermijn voor de opname van het wettelijk minimumaantal vakantiedagen ingekort tot het opbouwjaar en de 6 daaropvolgende maanden. Op 1 juli 2013 komen deze vakantiedagen over 2012 dus voor het eerst te vervallen. U kunt in uw verlofadministratie controleren of uw werknemers nog ongebruikte wettelijke vakantiedagen over 2012 hebben. Is dat het geval dan zou u hen erop kunnen attenderen dat deze dagen komen te vervallen als zij deze vakantiedagen niet vóór 1 juli aanstaande hebben opgenomen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen is niets veranderd. Daarvoor geldt nog steeds een verjaringstermijn van 5 jaar.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE