Nieuwsflitsen Mei 2014

Nieuwsflitsen Mei 2014

De nieuwsflitsen van mei 2014 bestaan uit de volgende onderwerpen:

 • Eigenwoningrenteaftrek voor vrucht- gebruiker krachtens erfrecht niet vervallen
 • Lagere waardering pand in box 3 bij structureel verliesgevende verhuur
 • Denk aan tijdige betaling lijfrente- premie voor oudedagsreserve
 • Maak bezwaar tegen de crisisheffing bij hoge lonen
 • Let op toepassing 6%-tarief bij renovatie woningen en tuinwerkzaamheden
 • Betaal uw stakingslijfrentepremie op tijd
 • Boetes beperkt voor inleners en uitleners bij ontbreken registratie uitzendonderneming
 • Sinds 1 januari 2014 btw-tarief isolatiematerialen 21%
 • Geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten
 • Aanzegtermijn uit wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ nu al in arbeidscontract opnemen
 • Nieuwe ketenregeling en gewijzigde transitievergoeding uitgesteld tot 1 juli 2015
 • Attendeer uw werknemers op verval wettelijke vakantiedagen over 2013
 • Maak nog maximaal gebruik van de oude regels voor tijdelijke contracten
 • Geen proeftijd meer bij contract van 6 maanden of korter
 • Toch weer uitstel invoering depotstelsel
 • Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde Nationale Hypotheek Garantie

Download het document (PDF) voor alle tips!

Button
MIJN GILDE