Ontvangen koopsom voor verrekening lijfrentepolissen is belast

Ontvangen koopsom voor verrekening lijfrentepolissen is belast

Als u gaat scheiden, dan wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Het kan zijn dat daarbij een lijfrentepolis wordt toegescheiden aan één van u beiden. De ander heeft dan recht op verrekening van de helft van de waarde daarvan. Gebeurt dit in de vorm van andere vermogensbestanddelen, dan is dit belast. Zo ontvangt een vrouw van haar ex-man ruim € 8.000 in contanten ter verrekening van lijfrentepolissen. De belastingechter beslist dat deze in het kader van echtscheiding ontvangen koopsom voor de verrekening van de lijfrentepolissen een belaste periodieke uitkering is. Alleen als aan haar de lijfrente zelf voor de helft zou zijn toegescheiden, blijft belastingheffing over deze helft van de lijfrenteaanspraak achterwege.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE