Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Profiteer nog van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

U kunt nog tot 1 januari 2015 een belastingvrije schenking doen van € 100.000. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. U mag de schenking ook doen aan een ander dan uw kind. Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3. Als u in een AWBZ-instelling verblijft, dan heeft de schenking als bijkomend voordeel dat de eigen bijdrage AWBZ daardoor vermindert. Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van een deel van uw
hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van
10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken berekenen geen boeterente als u van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaakt. Maar er zijn ook banken die u alleen tegemoetkomen voor zover uw woning ‘onder water’ staat. Is dat niet het geval, dan krijgt u wel boeterente in rekening gebracht
voor zover u meer aflost dan de jaarlijks toegestane aflossing.

MIJN GILDE