Toch nog alternatief voor algehele afschaffing MRB-vrijstelling oldtimers

Toch nog alternatief voor algehele afschaffing MRB-vrijstelling oldtimers

Er is toch nog overeenstemming bereikt over een alternatief voor de algehele afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2014. De vrijstelling geldt dan voor alle motorrijtuigen van 40 jaar of ouder. Er komt een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en ouder zijn dan 26 jaar maar jonger dan 40 jaar. Voor deze voertuigen geldt onder voorwaarden een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 30 per kwartaal. Er komt geen overgangsregeling voor diesel- en LPG-auto’s jonger dan 40 jaar. Op bepaalde LPG-auto’s kan wel de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing zijn.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE