Uitbreiding voorwaarden voor verkrijging en behoud ANBI-status op komst

Uitbreiding voorwaarden voor verkrijging en behoud ANBI-status op komst

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) aan meer voorwaarden voldoen voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status. Dan is het voor de ANBI’s verplicht om bepaalde gegevens openbaar te maken op internet. Deze gegevens betreffen de naam van de instelling, het door de KvK toegekende unieke nummer (RSIN), de contactgegevens (een postbusnummer is voldoende), de doelstelling, een (verkort) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een beknopt verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. Ook worden de weigerings- en intrekkingsgronden van de ANBI-status uitgebreid. Bestaande ANBI’s moeten zorgen dat zij op 1 januari 2014 hun website zo hebben ingericht, dat zij in ieder geval informatie over hun laatste hele boekjaar openbaar kunnen maken. De Belastingdienst maakt met ANBI’s in oprichting, of ANBI’s die net zijn opgericht op 1 januari 2014, afspraken over het tijdstip waarop zij voor het eerst hun informatie openbaar moeten maken.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE