VERLAAGD TARIEF DIVIDENDBELASTING TOT EIND 2014

VERLAAGD TARIEF DIVIDENDBELASTING TOT EIND 2014

Dividendbelasting is o.a. verschuldigd als de vennootschap winst uitkeert aan de directeur grootaandeelhouder (DGA). De verschuldigde dividendbelasting bedraagt 15% van het bruto-bedrag. Het percentage van 15% is echter geen eindheffing.
In de aangifte Inkomstenbelasting verantwoordt de DGA het ontvangen dividend als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Het normale aanmerkelijk belangtarief is 25%. Daarop mag de DGA de ingehouden dividendbelasting in mindering brengen als voorheffing.

Voorbeeld (dividenduitkering in 2015):
Dividenduitkering bedraagt € 100.000
Ingehouden dividendbelasting 15%: € 15.000
Verschuldigde inkomstenbelasting 10%: € 10.000
Per saldo netto ontvangen: € 75.000.

Voor dividenduitkeringen aan DGA’s tot eind 2014 geldt een verlaagd tarief van 22% (i.p.v. 25%).

Voorbeeld (dividenduitkering in 2014):
Dividenduitkering bedraagt € 100.000
Ingehouden dividendbelasting 15%: € 15.000
Verschuldigde inkomstenbelasting 7%: € 7.000
Per saldo netto ontvangen: € 78.000.

Het verlaagde tarief van 22% geldt voor dividenduitkeringen tot € 250.000 per persoon.
Het verlaagde tarief van 22% voor het inkomen uit aanmerkelijk belang kan per fiscale partner worden toegepast. Gehuwden in gemeenschap van goederen hebben elk een aanmerkelijk belang; zij kunnen dus per persoon tot € 250.000 gebruik maken van het verlaagde tarief, totaal dus € 500.000. Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, waarbij de ene partner 100% van de aandelen heeft en de ander niets, mogen evengoed beide partners gebruik maken van het eenmalige verlaagde tarief van 22%.

Er zal uiteraard wel aan de vermogenstest en de uitkeringstest moeten worden voldaan.

TIP Het is dus voordelig om dividenden uit te keren in het jaar 2014 en niet te wachten tot volgend jaar. Laat ons tijdig weten of u van plan bent om een dividend uit te laten keren door uw BV. U kunt alleen nog profiteren van het verlaagde tarief als de vennootschap in 2014 het besluit neemt om een dividend uit te keren.

Met vriendelijke groet,

Mr. Olaf R. van Dijk LL.M
Register Belastingadviseur

MIJN GILDE