Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Volledig loon vervalt als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Een zieke werknemer is wettelijk verplicht om aangeboden passende arbeid te verrichten en mee te werken aan de redelijke voorschriften die u stelt bij zijn re-integratie of die een deskundige stelt die u heeft ingeschakeld. Doet uw werknemer dat zonder deugdelijke reden niet, dan verspeelt hij zijn volledig recht op loon en niet slechts een deel van dat recht, zoals enkele lagere rechters eerder hebben geoordeeld. Dit heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, onlangs beslist. De Hoge Raad gaat met zijn oordeel dus verder dan enkele lagere rechters. Die
oordeelden dat een zieke werknemer die niet meewerkt aan re-integratie, alleen
het loon verspeelt voor het gedeelte waarvoor hij had kunnen werken, maar niet voor het gedeelte van het loon waarvoor hij arbeidsongeschikt was. Het oordeel van de Hoge Raad biedt u meer middelen om anders invulling te geven aan het
verkrijgen van medewerking van uw zieke werknemer aan maatregelen die er op
zijn gericht om hem passende arbeid te laten verrichten. Daarmee voorkomt u een
hogere premie Werkhervattingskas of loonsancties.

MIJN GILDE