Weet u dat u een klein pensioen kunt afkopen?

Weet u dat u een klein pensioen kunt afkopen?

In de Pensioenwet staat een mogelijkheid om klein pensioen af te kopen. Hiervan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken. De belangrijkste zijn dat de deelname aan de pensioenregeling langer dan 2 jaar geleden moet zijn gestopt en dat het pensioen lager is dan € 451,22 per jaar (grensbedrag 2013). Na afkoop vervalt het recht op het pensioen en alle bijbehorende dekkingen, dus ook een eventueel partnerpensioen. De afkoopwaarde is belast volgens het bijzondere tarief. Een verzekeraar houdt 37% loonheffing in en doet opgave van de afkoop aan de Belastingdienst.

Bron: http://www.fiscount.nl/

MIJN GILDE