29 mei 2013

Toch nog alternatief voor algehele afschaffing MRB-vrijstelling oldtimers

Er is toch nog overeenstemming bereikt over een alternatief voor de algehele afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2014. De vrijstelling geldt dan voor alle motorrijtuigen van […]
23 mei 2013

Groene beleggingen tellen mee bij vermogenstoets zorgtoeslag

De vrijgestelde groene beleggingen in box 3 tellen mee bij de vermogenstoets (€ 80.000) voor de zorgtoeslag. Hierover bestaat onduidelijkheid, doordat aangifteprogramma’s de vrijstelling niet meetellen en ook doordat medewerkers […]
18 mei 2013

Bent u al klaar voor het nieuwe Europese betalingssysteem?

Op 1 februari 2014 gaat het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA (Single Euro Payments Area) van start. Dan zullen alle bankrekeningnummers geen negen, maar achttien karakters lang zijn. De omzetting naar […]
15 mei 2013

Tijdelijke verhoging pensioenuitkering voor één maand later AOW

De AOW-leeftijd is in 2013 met één maand opgeschoven. Wordt u dit jaar 65 jaar, dan levert u dit één maand minder AOW op. Het is mogelijk om al ingegaan […]
10 mei 2013

De bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet alleen voor ondernemingsvermogen

Het ziet er naar uit dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet toch voorbehouden blijft aan uitsluitend ondernemingsvermogen. Dat heeft de belastingrechter in hoger beroep onlangs beslist. Sinds Rechtbank Breda in […]
4 mei 2013

Andere BTW-correctie milieuonvriendelijke dan milieuvriendelijke auto van de zaak

Tot 1 juli 2011 werd de BTW-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak bepaald op basis van de bijtelling voor de inkomstenbelasting of loonbelasting. Een milieuvriendelijke auto heeft […]
MIJN GILDE