5 november 2013

Verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen verlengd tot eind 2014

De termijn voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd van 31 maart 2014 tot eind […]
5 november 2013

Toch geen afschaffing maar versobering aftrek uitgaven zorgkosten

De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt volgend jaar versoberd in plaats van afgeschaft. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen die door de gemeente kunnen worden […]
5 november 2013

Bijtelling nulemissie auto vanaf 1 januari 2014 naar 4%

Het bijtellingspercentage voor milieuvriendelijke auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gram per kilometer bedraagt 0%. Dit percentage zou volgend jaar naar 7% gaan. Er wordt voorgesteld om deze […]
5 november 2013

Terugkeer eigenrisicodrager WGA naar publieke bestel ook nu nog mogelijk

Is het u niet gelukt om vóór 2 oktober 2013 een aanvraag tot beëindiging van het eigenrisicodragen WGA per 1 januari 2014 bij de Belastingdienst in te dienen? U kunt […]
21 oktober 2013

Nieuwsflitsen November 2013

De nieuwsflitsen van november 2013 bestaan uit de volgende onderwerpen: Belastingpakket 2014 Voorstellen woningmarkt en zorgkosten 2014 Neemt u uw levenslooptegoed op met belastingkorting of spaart u door? Maak gebruik […]
16 oktober 2013

Anticipeer op tariefsverlaging aftrek kosten eigen woning vanaf 1 januari 2014

Het maximale tarief waartegen de kosten van de eigen woning kunnen worden afgetrokken, gaat vanaf 2014 jaarlijks met 0,5% omlaag. De tariefsaanpassing loopt door totdat het tarief is teruggebracht tot […]
18 augustus 2013

Doe verzoek teruggaaf buitenlandse BTW uiterlijk op 30 september 2013

De teruggaafverzoeken voor de in 2012 aan u in rekening gebrachte buitenlandse BTW door ondernemers in een andere EU-lidstaat moeten uiterlijk op 30 september 2013 bij de Belastingdienst zijn ingediend. […]
15 augustus 2013

Ontvangen koopsom voor verrekening lijfrentepolissen is belast

Als u gaat scheiden, dan wordt het gemeenschappelijk vermogen verdeeld. Het kan zijn dat daarbij een lijfrentepolis wordt toegescheiden aan één van u beiden. De ander heeft dan recht op […]
10 augustus 2013

Serviceflats ook in 2012 en 2013 op lagere marktwaarde waarderen voor de erfbelasting

Heeft u een serviceflat geërfd? De verplichte waardering op de WOZ-waarde voor de erfbelasting kan dan erg ongunstig uitpakken. Daarom mag u (net als in 2010 en 2011) ook in […]
5 augustus 2013

Weet u dat u een klein pensioen kunt afkopen?

In de Pensioenwet staat een mogelijkheid om klein pensioen af te kopen. Hiervan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken. De belangrijkste zijn dat de deelname aan de pensioenregeling langer dan 2 […]
MIJN GILDE